Site-specific N-glycosylation Characterization of Recombinant SARS-CoV-2 Spike Proteins using High-Resolution Mass Spectrometry (2020)

Yong Zhang, Wanjun Zhao, Yonghong Mao, Shisheng Wang, Yi Zhong, Tao Su, Meng Gong, Xiaofeng Lu, Jingqiu Cheng, Hao Yang
Mol Cell Proteomics, 2020 vol.20:100058

Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...

367.4 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
513.5 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
748.7 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
878.8 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
894.8 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
910.8 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1041.0 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1057.0 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1073.0 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1114.0 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1203.1 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1219.1 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1235.1 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1260.2 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1276.2 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1317.2 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1365.3 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1381.3 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1397.3 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1406.3 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1422.3 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1438.3 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1463.4 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1520.4 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1527.4 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1559.4 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1568.5 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1584.5 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1600.5 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1625.5 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1641.5 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1666.6 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1682.6 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1721.5 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1723.6 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1729.6 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1730.6 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1746.6 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1787.7 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1803.6 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1828.7 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1844.7 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1869.8 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1883.7 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1885.8 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1891.7 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1916.8 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1932.8 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1949.8 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1957.8 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1990.8 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2006.8 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2031.9 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2037.9 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2047.9 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2078.9 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2094.9 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2120.0 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2136.0 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2153.0 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2161.0 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2177.0 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2194.0 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2210.0 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2224.0 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2241.1 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2265.1 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2282.1 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2298.1 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2315.1 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2356.2 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2370.2 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2372.2 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2411.2 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2413.2 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2427.2 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2444.2 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2479.3 Da